Zberné dvory.


Od 11.5.2020 zberné dvory znova v prevádzke

Zberný dvor NKS - Nábrežie mládeže 87,949 01 Nitra

Pondelok až piatok7.30 - 17.00
Sobota8.00 - 16.00
NedeľaZATVORENÉ

Z technických príčin nie je možné stavebný odpad odovzdať v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja.Zberný dvor Mestské služby, Tehelná 3

Pondelokzatvorené
Utorok až piatok9.00 - 17.00
Sobota8.00 - 16.00
Nedeľazatvorené

Prestávka: 12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )


Zberný dvor Braneckého ul.

november - marec  apríl - október
Pondelokzatvorené  Pondelokzatvorené
Utorok až Sobota8.00 - 16.00  Utorok až Piatok9.00 - 17.00
Nedeľazatvorené  Sobota8.00 - 16.00
    Nedeľazatvorené
prestávka11:30 - 12:00  prestávka12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )


Zberný dvor areál Zoborských kasární

november - marec  apríl - október
Pondelokzatvorené  Pondelokzatvorené
Utorok až Sobota8.00 - 16.00  Utorok až Piatok9.00 - 17.00
Nedeľazatvorené  Sobota8.00 - 16.00
    Nedeľazatvorené
prestávka11:30 - 12:00  prestávka12:30 - 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )


Janíkovce - Rabčekova ul.

november - marec  apríl - október
Pondelokzatvorené  Pondelokzatvorené
Utorok9:00 - 16:00  Utorok10:00 - 17:00
Stredazatvorené  Stredazatvorené
Štvrtokzatvorené  Štvrtokzatvorené
Piatok9:00 - 16:00  Piatok10:00 - 17:00
Sobota9:00 - 16:00  Sobota9:00 - 16:00
Nedeľazatvorené  Nedeľazatvorené
      
prestávka12:30 - 13:00  prestávka13:30 - 14:00 ( v sobotu 12:30 – 13:00 )


Zberný dvor v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany

november - marec  apríl - október
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00  Pondelok - Piatok7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00  Sobota8:00 - 12:00
Nedeľazatvorené  Nedeľazatvorené


Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch:

 • 17 09 04    zmiešané odpady zo stavieb demolácií *
 • 17 01 07    zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky *
 • 20 01 01    papier a lepenka
 • 20 01 02    sklo
 • 20 01 21    žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)
 • 20 01 23    vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
 • 20 01 25    Jedlé oleje a tuky
 • 20 01 33    batérie a akumulátory (N)
 • 20 01 35    vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)
 • 20 01 36    vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • 20 01 38    drevo
 • 20 01 39    plasty
 • 20 01 40    kovy
 • 20 02 01    biologicky rozložiteľný odpad **
 • 20 03 01    zmesový komunálny odpad
 • 20 03 07    objemný odpad

* - iba zberný dvor NKS s.r.o. , Nábrežie mládeže 87

** - Maximum dovezeného biologicky rozložiteľného odpadu /200201/ - iba objem zodpovedajúci bežnému prívesného vozíka. Platí pre všetky zberné dvory. Množstvo nad uvedený limit – Kompostáreň, Nitra - KrškanySlužby pre občanovVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac