Triedený odpad.

Triedený zber v meste Nitra je vykonávaný viacerými spôsobmi:

 • Vrecový zber
 • Kontajnerový zber (Sídliská...)
 • Zberové dvory

Termíny triedeného zberu PET fliaš (žlté vrecia) a papiera (modré vrecia) vrecovým systémom v rodinných domoch:

 Rok 2020

mestská časť Zobor Dražovce D.Krškany, H.Krškany Chrenová, Janíkovce Kalvária, Staré mesto Čermáň P.Háje, Šúdol, Prameň Mlynárce, Kynek  
 dátum  
Apríl  2.4.2020  3.4.2020  9.4.2020  10.4.2020  3.4.2020  18.4.2020  23.4.2020  24.4.2020  PLAST
 17.4.2020  6.4.2020  14.4.2020  9.4.2020  20.4.2020  27.4.2020  23.4.2020  23.4.2020 PAPIER
Máj  7.5.2020  1.5.2020 14.5.2020 8.5.2020 1.5.2020 15.5.2020 28.5.2020 22.5.2020 PLAST
 21.5.2020  4.5.2020 11.5.2020  14.5.2020  18.5.2020 25.5.2020 28.5.2020  28.5.2020  PAPIER
Jún  4.6.2020  5.6.2020 11.6.2020  12.6.2020  5.6.2020 19.6.2020 25.6.2020  26.6.2020 PLAST
18.6.2020 1.6.2020  8.6.2020 11.6.2020 15.6.2020  22.6.2020 25.6.2020 25.6.2020  PAPIER
 Júl  2.7.2020  3.7.2020  9.7.2020  10.7.2020 3.7.2020 17.7.2020 23.7.2020  24.7.2020 PLAST
 16.7.2020 6.7.2020  13.7.2020 9.7.2020  20.7.2020 27.7.2020  23.7.2020 23.7.2020  PAPIER
August 6.8.2020  7.8.2020 13.8.2020  14.8.2020  7.8.2020 21.8.2020 27.8.2020 28.8.2020  PLAST
 20.8.2020 3.8.2020  10.8.2020 13.8.2020  17.8.2020  24.8.2020  27.8.2020  27.8.2020 PAPIER
 September  3.9.2020  4.9.2020  10.9.2020  11.9.2020  4.9.2020  18.9.2020 24.9.2020  25.9.2020 PLAST
17.9.2020 7.9.2020 14.9.2020  10.9.2020  21.9.2020  28.9.2020  24.9.2020  24.9.2020  PAPIER
 Október  1.10.2020 2.10.2020 8.10.2020 9.10.2020 2.10.2020 16.10.2020  22.10.2020 23.10.2020 PLAST
15.10.2020  5.10.2020 12.10.2020  8.10.2020  19.10.2020  26.10.2020 22.10.2020  22.10.2020 PAPIER
 November 5.11.2020  6.11.2020  12.11.2020  13.11.2020 6.11.2020 20.11.2020 26.11.2020 27.11.2020  PLAST
19.11.2020 2.11.2020  9.11.2020 12.11.2020  16.11.2020 23.11.2020  26.11.2020 26.11.2020  PAPIER
 December 3.12.2020  4.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 4.12.2020 18.12.2020 24.12.2020 26.12.2020 PLAST
 17.12.2020 7.12.2020 14.12.2020 10.12.2020 21.12.2020  28.12.2020  24.12.2020  24.12.2020 PAPIER

 

 Rok 2021

mestská časť Zobor Dražovce D.Krškany, H.Krškany Chrenová, Janíkovce Kalvária, Staré mesto Čermáň P.Háje, Šúdol, Prameň Mlynárce, Kynek  
 dátum  
Január 7.1.2021  2.1.2021  14.1.2021 8.1.2021  2.1.2021 15.1.2021  28.1.2021 22.1.2021  PLAST
21.1.2021 4.1.2021  11.1.2021 14.1.2021  18.1.2021 25.1.2021 28.1.2021 28.1.2021 PAPIER
Február  4.2.2021 5.2.2021 11.2.2021 12.2.2021 5.2.2021 19.2.2021 25.2.2021 26.2.2021 PLAST
18.2.2021 1.2.2021 8.2.2021  11.2.2021 15.2.2021 22.2.2021 25.2.2021  25.2.2021  PAPIER
Marec  4.3.2021 5.3.2021 11.3.2021  12.3.2021 5.3.2021 19.3.2021 25.3.2021 26.3.2021 PLAST
18.3.2021 1.3.2021 8.3.2021 11.3.2021 15.3.2021 22.3.2021 25.3.2021 25.3.2021  PAPIER

Poznámka: papier (modré vrecia), plast (žlté vrecia) je potrebné pripraviť k odberu deň vopred.

Harmonogram k staihnutiu (.pdf)


Termíny triedeného zberu plastov, papiera a skla kontajnerovým zberom:

Vývoz 1100 l nádoby plasty a papier1 x 7 dní
Vývoz 1100 l nádoby sklo1 x 14 dní


 • Plasty

  • PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, obaly od aviváží, tekutých pracích prostriedkov, kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb, plastové fľaše od octu, sirupu, hliníkové obaly od nápojov. Viacvrstvové obaly /tetrapacky/ z ovocných džúsov, mlieka, smotany – zbavené nečistôt
   Obaly stlačte, bude viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríte vy aj my !
  • Nádoby od priemyselného aj jedlého oleja a iných znečisťujúcich látok, obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, molitan, obaly z liekov, znečistené polystyrénové tácky, použité plienky, alobal, obaly, kombinované obaly so sklom a kovom – tieto odpady vkladajte do nádob na komunálny odpad. V prípade nebezpečných látok prineste na zberný dvor.

  Jednorazové obaly tzv „menuboxy“ z obedov a iných potravín vkladajte do nádob na komunálny odpad.

  Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
  Vytriedené PET fľaše sa využívajú na výrobu textílií (geotextílie, vliselín, fleece a pod.). V menšej miere aj na výrobu fliaš na nápoje.

 • Papier

  • Papier.
   Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier. Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu!
  • Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy, obaly z vajec

  Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
  Vytriedený papier sa využíva ako základná surovina pri opätovnej výrobe papiera. Prechádza ešte dotrieďovaním a podľa kvality sa určuje jeho ďalšie spracovanie, napr. papier na zošity, obaly, kartóny a pod.

 • Sklo

  • Biele a farebné sklo, poháre od zaváranín, okenné tabule (jednoduché).
   Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich
  • Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, auto sklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, keramika, obaly znečistené farbami, plasty, železo.

  Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
  Vytriedené sklo sa dá recyklovať prakticky do nekonečna. Pridáva sa do sklárskej suroviny a vyrába sa z neho sklo, obaly – fľaše.

 • Zmesový komunálny odpad

  • Domový odpad, ktorý sa nerecykluje.


  • PET fľaše a obaly z krabicových nápojov (TETRAPACK), papier, plasty, sklo, v žiadnom prípade nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad
 • Bioodpad

  • Záhradné bioodpady
   - tráva, lístie, kvety /rezané bez stužiek a drôtov/
   - vypletá burina
   - drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov
   - stromová kôra, hobliny, piliny a popol /nie chemicky upravené drevo/, štiepka
   - odpady z čistenia ovocia a zeleniny, ktoré neprešli tepelnou úpravou
   - prezreté ovocie a zelenina

  • - mäso, mliečne výrobky a iné odpady živočíšneho pôvodu
   - tekuté odpady z tepelnej úpravy potravín /polievky, omáčky/
   - oleje, potraviny v obaloch
   - komunálny odpad
   - nebezpečné odpady
 • Viacvrstvové obaly /tetrapaky/

  • Viacvrstvové obaly z ovocných štiav a džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína atď.
   Takýto odpad môžu občania odovzdať na zberných dvoroch
  • viacvrstvové obaly z kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod., kakaa, korenín, nanukov, žuvačiek atď.
   takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu


Služby pre občanovVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac