Pripomienky

Vaše pripomineky, návrhy a otázky sú pre nás dôležité.

Prosím, vyplňte naslédujúci formulár ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo návrhy týkajúce sa NKS s.r.o. alebo ponúkaných služieb.* povinné polia.
Služby pre občanovVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  TZ čítaj viac

 • 3.4. 2020  OZNAM o vývoze komunálneho odpadu a triedeného zberu v meste Nitra vo Veľkonočnom období 2020

  Vývoz čítaj viac

 • 2.4. 2020  OZNAM o prevádzke zberných dvorov a kompostárne počas veľkonočných sviatkov

  Zberné dvory čítaj viac

 • 30.3. 2020  ZD a Kompostáreň v Nitre opäť otvorené od 1.4.2020

  Podmienky prevádzky ZD a Kompostárne čítaj viac