Kompostáreň

Biologicky rozložiteľný odpad odoberie od občana s trvalým pobytom v meste Nitra prevádzkovateľ kompostárne bezplatne.

Podmienky prevzatia odpadu sú nasledovné:

 1. Prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady.
 2. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu!
 3. Biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne.
 4. Dovezené haluze nesmú byť dlhšie ako 2 m, ak sú dlhšie, treba ich vopred skrátiť.
 5. Do kompostárne môžu občania odovzdať:
  • haluzovinu, piliny, kríky
  • lístie
  • trávu
  • seno
  • odpad zo záhrad (uschnuté kvety, trávu, konáre a pod.)
Kontakt: 0902 999 202, 0902 999 203

Kompostáreň - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany

november - marec  apríl - október
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00  Pondelok - Piatok7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00  Sobota8:00 - 12:00
Nedeľazatvorené  Nedeľazatvorené
Služby pre občanovVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac