Kompostáreň

Biologicky rozložiteľný odpad odoberie od občana s trvalým pobytom v meste Nitra prevádzkovateľ kompostárne bezplatne.

Podmienky prevzatia odpadu sú nasledovné:

 1. Prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady.
 2. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu!
 3. Biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne.
 4. Dovezené haluze nesmú byť dlhšie ako 2 m, ak sú dlhšie, treba ich vopred skrátiť.
 5. Do kompostárne môžu občania odovzdať:
  • haluzovinu, piliny, kríky
  • lístie
  • trávu
  • seno
  • odpad zo záhrad (uschnuté kvety, trávu, konáre a pod.)
Kontakt: 0902 999 202, 0902 999 203

Kompostáreň - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany

november - marec  apríl - október
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00  Pondelok - Piatok7:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00  Sobota8:00 - 12:00
Nedeľazatvorené  Nedeľazatvorené
Služby pre občanovVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 9.10. 2019  Jesenné upratovanie

  V. Turnus čítaj viac

 • 7.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  IV. Turnus čítaj viac

 • 4.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  III. Turnus čítaj viac

 • 17.9. 2019  Jesenné upratovanie 2019 I. a II. turnus

  Rozmiestnenie kontajnerov čítaj viac