Veľkoobjemové kontajnery.

Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Vám poskytuje aj ďalšie komerčné služby. Ide predovšetkým o vývoz kontajnerov od zákazníka, ktorý má väčšie množstvo odpadu a nemá potrebnú techniku na odvoz.

Pri objednávke kontajnera musíme rozlišovať kategóriu odpadu, ktorá má byť zneškodnená (stavebné sute, objemný odpad, druhotné suroviny (napr. papier, sklo)), pretože od druhu odpadu závisí aj výsledná cena zákazky.Služby pre fyzické a právnické osobyVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 17.1. 2020  Leták platný do 31.3.2020

  Leták o nakladaní s odpadmi 2020 čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac

 • 13.1. 2020  Oznam pre občanov o vývoze vianočných stromčekov

  Oznam pre občanov o vývoze vianočných stromčekov čítaj viac