Triedený odpad.


Spoločnosť NKS, s.r.o. poskytuje zber triedeného odpadu pre právnicke osoby a fyzické osoby podnikateľov formou zmluvného vzťahu. V prípade záujmu kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti.


 • Plasty

  • PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, obaly od aviváží, tekutých pracích prostriedkov, kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb, plastové fľaše od octu, sirupu, hliníkové obaly od nápojov. Viacvrstvové obaly /tetrapacky/ z ovocných džúsov, mlieka, smotany – zbavené nečistôt
   Obaly stlačte, bude viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríte vy aj my !
  • Nádoby od priemyselného aj jedlého oleja a iných znečisťujúcich látok, obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, molitan, obaly z liekov, znečistené polystyrénové tácky, použité plienky, alobal, obaly, kombinované obaly so sklom a kovom – tieto odpady vkladajte do nádob na komunálny odpad. V prípade nebezpečných látok prineste na zberný dvor.

  Jednorazové obaly tzv „menuboxy“ z obedov a iných potravín vkladajte do nádob na komunálny odpad.

  Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
  Vytriedené PET fľaše sa využívajú na výrobu textílií (geotextílie, vliselín, fleece a pod.). V menšej miere aj na výrobu fliaš na nápoje.

 • Papier

  • Papier.
   Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier. Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu!
  • Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy, obaly z vajec

  Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
  Vytriedený papier sa využíva ako základná surovina pri opätovnej výrobe papiera. Prechádza ešte dotrieďovaním a podľa kvality sa určuje jeho ďalšie spracovanie, napr. papier na zošity, obaly, kartóny a pod.

 • Sklo

  • Biele a farebné sklo, poháre od zaváranín, okenné tabule (jednoduché).
   Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich
  • Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, auto sklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, keramika, obaly znečistené farbami, plasty, železo.

  Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
  Vytriedené sklo sa dá recyklovať prakticky do nekonečna. Pridáva sa do sklárskej suroviny a vyrába sa z neho sklo, obaly – fľaše.

 • Zmesový komunálny odpad

  • Domový odpad, ktorý sa nerecykluje.


  • PET fľaše a obaly z krabicových nápojov (TETRAPACK), papier, plasty, sklo, v žiadnom prípade nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad
 • Bioodpad

  • Záhradné bioodpady
   - tráva, lístie, kvety /rezané bez stužiek a drôtov/
   - vypletá burina
   - drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov
   - stromová kôra, hobliny, piliny a popol /nie chemicky upravené drevo/, štiepka
   - odpady z čistenia ovocia a zeleniny, ktoré neprešli tepelnou úpravou
   - prezreté ovocie a zelenina

  • - mäso, mliečne výrobky a iné odpady živočíšneho pôvodu
   - tekuté odpady z tepelnej úpravy potravín /polievky, omáčky/
   - oleje, potraviny v obaloch
   - komunálny odpad
   - nebezpečné odpady
 • Viacvrstvové obaly /tetrapaky/

  • Viacvrstvové obaly z ovocných štiav a džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína atď.
   Takýto odpad môžu občania odovzdať na zberných dvoroch
  • viacvrstvové obaly z kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva a pod., kakaa, korenín, nanukov, žuvačiek atď.
   takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu


Služby pre fyzické a právnické osobyVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac