Archív oznamov a noviniek.

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  TZ čítaj viac

 • 3.4. 2020  OZNAM o vývoze komunálneho odpadu a triedeného zberu v meste Nitra vo Veľkonočnom období 2020

  Vývoz čítaj viac

 • 2.4. 2020  OZNAM o prevádzke zberných dvorov a kompostárne počas veľkonočných sviatkov

  Zberné dvory čítaj viac

 • 30.3. 2020  ZD a Kompostáreň v Nitre opäť otvorené od 1.4.2020

  Podmienky prevádzky ZD a Kompostárne čítaj viac

 • 30.3. 2020  Jarné upratovanie 2020

  Harmonogram jarého upratovania pre Mesto Nitra v roku 2020 čítaj viac

 • 27.3. 2020  Vývoz komunálneho odpadu a triedeného zberu v meste Nitra vo Veľkonočnom období 2020

  Veľká noc - harmonogram čítaj viac

 • 26.3. 2020  Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu

  COVID-19 čítaj viac

 • 23.3. 2020  Buďme ohľaduplní a tvorme menej odpadu

  Covid-19 čítaj viac

 • 16.3. 2020  Uzatvorenie prevádzky NKS pre zákazníkov

  COVID-19 čítaj viac

 • 13.3. 2020  OZNAM O ZATVORENÍ ZD a KOMPOSTÁRNE

  COVID-19 čítaj viac

 • 12.3. 2020  Vyhlásenie spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. k situácii s COVID-19

  COVID-19 čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  TZ čítaj viac

 • 3.4. 2020  OZNAM o vývoze komunálneho odpadu a triedeného zberu v meste Nitra vo Veľkonočnom období 2020

  Vývoz čítaj viac

 • 2.4. 2020  OZNAM o prevádzke zberných dvorov a kompostárne počas veľkonočných sviatkov

  Zberné dvory čítaj viac

 • 30.3. 2020  ZD a Kompostáreň v Nitre opäť otvorené od 1.4.2020

  Podmienky prevádzky ZD a Kompostárne čítaj viac