Späť na zoznam

Jesenné upratovanie IX.- X. turnus

12.10.2020


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

 1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
 2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
 3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
 4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
 5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
 6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
 7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:
 8. POZOR!!!
  Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg.

ZBEROVÉ DVORY

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych činností
a životného prostredia  - telefón: 037/ 6502 236  resp. NKS telefón:  037/ 6516 210, 0902 999 555Jesenné upratovanie IX.- X. turnus

 

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 

Turnus upratovania:   IX.       Termín:    16.11. –  20.11.2020

 

VMČ č.  2

Staré  Mesto  II       

 

Umiestnenie kontajnerov:

 

Pondelok   16.11.2020      1.Stavbárska

                                                 2.Vodná 1-7

                                                 3.Schurmannova x Kocelova                                          

                                                 4. Mostná 18 vnútroblok

 

 

      Utorok     17.11.2020        5.Párovská ku garážam – za zubné oddelenie asfaltová

                                                   plocha

                                                 6.Párovská 22 (zelený dom od hlavnej cesty)

                                                 7.Vikárska 11 – ku garážam

                                                 8.J. Kráľa 45 - 51

                                            9. Pieskova medzi 10 – 18

 

Streda      18.11.2020     10. Mariánska 12 do dvora                      

                                              11. k PKO

                                                    12.Wilsonovo nábr. (medzi 12 – 18) Spevnená plocha ku

                                                   smreku bližšie k č. 12                                               

                                               13.Fr. Mojtu 47

                                               14. Wilsonovo nábr. 34- 40        

                                              

 

Štvrtok       19.11.2020     15. Na ul. Fr. Mojtu oproti knihkupectvu Viera

                                                 16.Kráľovská cesta

                                                 17.Východná x Malá ul.

                                                 18.Za Ferenitkou – vnútro blok

                                                 19.Mostná 3 - 7 k trafostanici

 

 

Piatok         20.11.2020    20.Parkové nábrežie x ul. Na Predmostí

                                               21.Kúpeľná  vedľa budovy TELEKOMUNIKÁCII

                                               22.Fr. Mojtu k ZŠ

                                               23.Svätoplukovo nám. č. 3

                                                     24. Párovská x Hviezdna za VDI Služba

                                                     25. Wilsonovo nábr. x Štúrova na parkovisko

 

Turnus upratovania:  X.          Termín:  23.11. – 27.11.2020

  

VMČ č. 4

     

Umiestnenie kontajnerov:

 

Klokočina I VMČ                  

 

Pondelok    23.11.2020    1.Prešovská x Piešťanská

                                               2.Žilinská x Pezinská

                                               3.Pezinská x Partizánska

                                               4. Žilinská  pred č. 18

                                               5. Nitrianska  x Pezinská (bývalý stolnotenisový klub)

 

Utorok      24.11.2020       6.Bazovského 12

                                               7.Benkova 13

                                               8. Mikovíniho 16 za domom

                                               9 .Popradská – obrátka MAD

                                              10. Mikovíniho ul. č. 2

 

Streda       25.11.2020    11.Jurkovičova 21 k zadnému vchodu

                                                   12.Alexyho 18

                                             13.Jurkovičova 3

                            14. Jurkovičova 16 - na príjazdovú cestu k zadnému vstupu   

                                 do kotolne

Klokočina II

 

      Streda    25.11.2020        1.Bizetova – pod kotolňu na cestu k nádobám na KO                                                

                                               2.Beethovenova – oproti MŠ

 

Štvrtok   26.11.2020       3.Bellova 10 - 12

                                              4.Čajkovského 1

                                              5.Čajkovského 38- 40 – k bývalému skeletu

                                              6.Partizánska 75

 

Piatok   27.11.2020         7.Partizánska 81

                                              8.Čajkovského 11

                                              9.Čajkovského 28

                                            10. Šúdolská  21.

                                                  11. Šúdolská 71

                                                  12. Čajkovského 20

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 27.11. 2020  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020

  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020 čítaj viac

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac