Späť na zoznam

Jesenné upratovanie VI.- VIII. turnus

06.10.2020


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

 1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
 2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
 3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
 4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
 5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
 6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
 7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:
 8. POZOR!!!
  Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg.

ZBEROVÉ DVORY

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych činností
a životného prostredia  - telefón: 037/ 6502 236  resp. NKS telefón:  037/ 6516 210, 0902 999 555Jesenné upratovanie VI.- VIII. turnus

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 Turnus upratovania:   VI.       Termín:   26.10. –  30.10.2020

 VMČ č.  4     Klokočina III  a     VMČ č.  3     Čermáň     

 Umiestnenie kontajnerov:

 Klokočina III

   Pondelok  26.10.2020    1.Petzwalova x Jedlíkova

                                          2.Jedlíkova x Kmeťova

                                          3.Golianova 62 – slepá ul. do sídliska

                                          4.Nedbalova – bývalá ZŠ

                                          5.Škultétyho  medzi 3 a 5

                                          6.  Petzwalova 60

 

Utorok 27.10.2020     7.Novomeského 10

                                        8.Novomeského 27

                                        9. Novomeského 75

                                       10.Baničova 1 – trávnatá plocha

                                       11.Petzwalova  44

                                       12. Pramenistá x Rybničná

 

Čermáň                                                  

        Streda 28.10.2020        1.Priechodná x Golianova

                                       2.J. Mrvu x  Hurbanova

                                       3.Ľ. Čuláka  x  M. Š. Trnavského

                                       4.Červeňova x Galbavého

                                       5.Hlboká x Potravinárska     

           Štvrtok  29.10.2020    6.Čulenova 15 x  Michala Lukniša

                                       7.Dolnočermánska x Tehelná

                                       8.Tehelná 90

                                       9.Hlboká  41

                                       10. Hattalova x Tajovského x Hanulova

                                       11. Hlboká 63

 

           Piatok 30.10.2020      12.Tajovského x  Červeňova

                                         13.Bottova x Južná 

                                         14.Slnečná x  Urbánková x Kavcová

                                               15.Kostolná x Priechodná

                                               16.Voľná plocha nad Maticou slovenskou

                                               17. Železničiarska oproti č. 32  

 

Turnus upratovania:    VII.           Termín:  2.11. – 6.11.2020

 

VMČ č.  7 

Chrenová I  a  Chrenová III:        

 

Umiestnenie kontajnerov:

 

 Chrenová I

 

Pondelok   2.11.2020   1.Tr. A. Hlinku 3

                                            2.Tr. A. Hlinku 25

                                            3.Lomnická – záhradkárska osada

                                            4.Ľ. Okánika k Pekárni BELLO

 

Utorok      3.11.2020    5.Nábrežie mládeže  plocha pred MŠ

                                            6.Nábr. mládeže   k  energobloku – Skauting

                                            7.Ľ. Okánika 4  - k materskej škole

 Chrenová III

 

         Streda        4.11.2020      1.Tríbečská   3  pred dom p. Matúšku

                                                  2.Vihorlatská 4

                                                  3.Ďumbierska 1

                                                  4. Sitnianska  3

     

   Štvrtok       5.11.2020       5. Karpatská x Bajkalská x Dlhá

                                              6. Štiavnická 20

                                                    7. Kremnická 11  

                                                    8. Štiavnická 8 ku kotolni   

                                             

                                                    

          Piatok      6.11.2020          8. Ždiarska 11 

                                               9. Ďumbierska – pred tenisové kurty

                                             10. Dlhá 76  

                                             11. Dlhá 54

                                             12. Spišská

 

Turnus upratovania:   VIII.       Termín:    9.11. –   13.11.2020

 

VMČ č.  2

Staré  Mesto                         

Umiestnenie kontajnerov:                  

 

Pondelok   9.11.2020         1.Braneckého x Svetlá                                   

                                                 2.Vajanského – vnútroblok                            

                                                 3.Hollého  zastávka MHD                              

                                                 4.Bernolákova x Hollého                                

                                           5. Cintorínska pred č. 2

                                           6. Štúrova 47

 

Utorok   10.11.2020        7.Štúrova 43

                                         8. Štúrova x Rybárska                                                   

                                              9.Štefánikova  tr. č. 106

                                            10.Štefánikova  tr.  č. 64

                                            11.Richtára Peregrína x Smetanova

                                            12.Misionárska  1-7 ku kontajnerom na komunálny odpad

 

Streda     11.11.2020     13.Špitálska x 8. mája

                                             14.Hodžova 24 – ku kontajnerom na KO

                                             15.Kalinčiakova x Moyzesova   

                                             16.Banská x Misionárska                                        

                                             17. Benického ul. k 4-6

                                             18. Vajanského  x Krátka

                                           

            Štvrtok    12.11.2020   19.  8. mája x Rázusova

                                                  20. Jarmočná x Rázusová

                                                  21. Jarmočná medzi č. 10 - 14

                                                  22 .Koniec Borovej

                                                  23. Začiatok Borovej

                                                  24. Wilsonovo nábr. otočka MHD   

                                                    

            Piatok      13.11.2020      25.Osvaldova 5

                                                    26.Damborského x 7. pešieho pluku                 

                                                    27.Štúrova 19 -21

                                                    28. Pri Červenom kríži 1-5

                                                    29. Medzi Hodžovú a Moyzesovu  k trafo stanici

                                                    30. Stračia x Záhradná (potraviny Nitrazdroj CBA)

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 27.11. 2020  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020

  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020 čítaj viac

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac