Späť na zoznam

Jesenné upratovanie IV. - V. turnus

28.09.2020


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

 1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
 2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
 3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
 4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
 5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
 6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
 7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:
 8. POZOR!!!
  Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg.

ZBEROVÉ DVORY

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych činností
a životného prostredia  - telefón: 037/ 6502 236  resp. NKS telefón:  037/ 6516 210, 0902 999 555Jesenné upratovanie IV. - V. turnus

 Turnus upratovania:   IV       Termín:  12.10. –    16.10.2020

 POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 VMČ č.  6                         

 Umiestnenie kontajnerov:

 Zobor smer východ od  Kláštorskej ul.

 Pondelok     12.10.2020    1. Hornozoborská x Turistická                        

                                           2.Hornozoborská x Slávičie chodníky

                                           3.Hornozoborská x Hraničná

                                           4.Metodova x Žibrická

 

Utorok        13.10.2020    5.Moskovská x Tatarkova

                                          6.Martinská dolina x Malá kamenná

                                          7.Martinská dolina x Jelenecká

                                          8.Chmelová dolina x Tŕnistá

 

Streda        14.10.2020   9.Orechová x Panská dolina

                                       10. Panská dolina pred č. 29

                                       11. Strmá x Pri jazierku

                                       12. Strmá x Urbancova

                                    

 

Štvrtok        15.10.2020 13. Svätourbanská x Jánskeho

                                         14. Dolnozoborská x Chmelová

                                               15.Svätoplukova x Pod Zlatým brehom

                                               16.Hornozoborská x Kamenná

                                         

 

      Piatok        16.10.2020    17.Hraničná x Dubová

                                               18.Burgunská x Orechová

                                               19. Konečná MAD  č. 10 –  Zobor 

                                               20. Chmeľová dolina bývalá otočka MAD č. 1

                               
  

Turnus upratovania:   V.        Termín:   19.10. – 23.10.2020

 

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 

  

VMČ č. 7 

Chrenová II a Chrenová IV

 

Umiestnenie kontajnerov:                                                            

Chrenová II

 

Pondelok    19.10.2020         1.Lesná ul. medzi 1 - 2

                                                     2.Lipová 10

                                                     3.Tr.A. Hlinku 32

                                                     4.Výstavná  29 – 35

                                                     5. Výstavná 39

                                                     6. Javorová                                                                                        

 

Utorok       20.10.2020          7.Lúčna 

                                                     8.Dlhá 12

                                                     9.Kozmonautov  12

                                                     10.Výstavná 7 – 9 za dom

                                                     11.Brezová

 

Chrenová IV

 

Streda    21.10.2020 -            1.Gorazdova x Fándlyho

                                                     2.Levická (200 m od zástavky MHD)

                                                     3.Fándlyho x Beniakova

                                                     4.Pri strelnici x Bohúňova

 

Štvrtok    22.10.2020            5.Hečkova x Pod vinohradmi

                                                     6.Za humnami 50

                                                     7.Ďurčanského x Biringerová

                                                     8.Dlhá x Sadová

 

Piatok    23.10.2020              9. Doležalova x Vašinova                                                 

                                               10.Malíkova  x Chrenovská

                                                           11. Kvetná 20 pred garáž

                                                           12. Dlhá č. 9

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 27.11. 2020  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020

  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020 čítaj viac

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac