Späť na zoznam

Jesenné upratovanie - I.- III. turnus

21.09.2020


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

 1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
 2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
 3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
 4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
 5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
 6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
 7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:
 8. POZOR!!!
  Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg.

ZBEROVÉ DVORY

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych činností
a životného prostredia  - telefón: 037/ 6502 236  resp. NKS telefón:  037/ 6516 210, 0902 999 555Jesenné upratovanie - I.- III. turnus

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

 

pre jarné upratovanie rok 2020

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

Turnus upratovania:   I.      Termín:  21.9. –  25.9.2020

 VMČ č.   1       Nitra - Horné a Dolné Krškany  

VMČ č.   7       Nitra – Janíkovce

 Umiestnenie kontajnerov:

Dolné Krškany                                                               

 Pondelok  21.9.2020 – 1.Cirmánska x Pri mlyne

                                            2.Biovetská x 1. mája

                                            3.Nezábudkova x Látečkovej

                                            4.K bistru HARLEY (voľná plocha)  1 ks VOK

                                                   

       

Utorok     22.9.2020 -    5.Novozámocká x Dvorčianska

                                            6.Novozámocká x Záborského

                                            7.Na Priehon – parkovisko pred horným cintorínom

                                            8.Dvorčianska 63

                                              

        Horné Krškany      

 Streda    23.9.2020 -       1.Široká – začiatok ulice

                                              2.Zelená - roh Zlievarenskej ul.

                                              3.Krškanská – parkovisko pri reštaurácií

                                              4.Brigádnická – začiatok ulice

                                              5.Staromlynská – v blízkosti škôlky

                                                    6. Zlievarenská x Pod Katrušou

      

Janíkovce                                                                      

                                                                   

Štvrtok  24.9.2020-    1.Slamkova x Budayho

                                          2.Hlavná x Okružná ( Jednota a MŠ )

                                          3.Golianovská x Rabčekova

 

Piatok    25.9.2020       4.Hlavná (pred bývalý kultúrny dom)

                                            5. Letecká (križovatka Dlhá)

                                                  6. Hlavná – konečná MHD

 

Turnus upratovania:   II.       Termín:  28.9. –  2.10.2020    

                                                                                            

VMČ  č. 5                  

Umiestnenie kontajnerov:

Diely

 Pondelok     28.9.2020    1.Kmeťova 2

                                         2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ

                                         3.Kmeťova 7

                                         4.Tokajská – smerom ku kaplnke    

 Utorok        29.9.2020              1.Viničky  - podchod – Baletné štúdio

                                         2.Dunajská     smerom na Piešťanskú   

                                         3.Zvolenská  na začiatok ulice

                                               4. Rýnska č.4

                                               5. Zvolenská 20-22

Párovské Háje

Streda         30.9.2020  1.Hájnická ul.  v strede ulice

                                      2.Hydinárska konečná MHD č. 11

                                      3.Stromová začiatok

                                      4.Olivová x Hydinárska

                                           5. Jurský dvor záhradkárska osada  spevnená plocha pod zastávkou      

                                          MAD smer Jarok

                                           6. Lukov Dvor k bufetu 

 

Kynek

 

Štvrtok     1.10.2020    1.Ovocinárska x Hájska

                                      2.Ovocinárska pri ihrisku

                                      3.Ku kostolu – Hájska – voľná plocha

                                      4.KD Kynek

                                            5.Trnavská- konečná MHD č. 18        

                                            6. Môstik Pod Orešinou                  

 Mlynárce

 Piatok      2.10.2020     1.Chotárna – pri Klub dôchodcov

                                     2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská

                                     3.Štúrova x Bolečkova

                                     4.Dubíková  na koniec ul. 

                                     5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka    

 

Turnus upratovania:   III.        Termín:  5.10. –    9.10.2020   

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 

VMČ č.  6                            

 

Umiestnenie kontajnerov:

 

Drážovce

Pondelok 5.10.2020 –   1. Švabinského x Ambrová

                                      2. Pri Perinovej studni x Pri pekárni

                                      3. Pod kostolíkom x ul. J. Zelenáka 

                                      4. Rozmarínová x Pri Dobrotke

                                      5. koniec cesty do bývalého kameňolomu

 

Utorok  6.10.2020  -       6.  koniec Zoborskej ul.

                                        7.  ul. J. Zelenáka x Kultúrna

                                        8.  Topoľčianska x Sčasného

                                        9.   Lužianská x Topolčanská

 

 Zobor od Kláštorskej ul. smer západ

 

Streda   7.10.2020        1.Klinčeková x Hornohorská                        

                                      2.Hornozoborská x Kláštorská

                                      3.Kláštorská x Ľaliová

                                      4.Komenského x Skautská

 

Štvrtok  8.10.2020       5.Hornozoborská 100

                                      6.Orgovánová x Vinohradnícka

                                      7.Muškátová x Sv.  Beňadika

                                      8.Dobšinského x  Jelenecká

 

Piatok     9.10.2020       9.Svätoplukova x Ružová

                                     10.Vendelínska

                                     11.Dolnohorská 62         

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 27.11. 2020  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020

  Vývoz komunálneho odpadu, BIO a TZ počas vianočných sviatkov 2020 čítaj viac

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac