Späť na zoznam

Jarné upratovanie VIII. - X. Turnus 2020

21.05.2020Rozmiestnenie kontajnerov

 

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

 Turnus upratovania:   VIII.       Termín:    8.6. –   12.6.2020

 VMČ č.  2

Staré  Mesto                         

Umiestnenie kontajnerov:                  

 

 Pondelok   8.6.2020         1.Braneckého x Svetlá                                   

                                                2.Vajanského – vnútroblok                             

                                                3.Hollého  zastávka MHD                              

                                                4.Bernolákova x Hollého                                

                                           5. Cintorínska pred č. 2

                                           6. Štúrova 4

Utorok   9.6.2020           7.Štúrova 43

                                         8. Štúrova x Rybárska                                                   

                                              9.Štefánikova  tr. č. 106

                                            10.Štefánikova  tr.  č. 64

                                            11.Richtára Peregrína x Smetanova

                                            12.Misionárska  1-7 ku kontajnerom na komunálny odpad

 

Streda     10.6.2020         13.Špitálska x 8. mája

                                             14.Hodžova 24 – ku kontajnerom na KO

                                             15.Kalinčiakova x Moyzesova   

                                             16.Banská x Misionárska                                         

                                             17. Benického ul. k 4-6

                                             18. Vajanského  x Krátka

                                           

            Štvrtok    11.6.2020     19.  8. mája x Rázusova

                                                  20. Jarmočná x Rázusová

                                                  21. Jarmočná medzi č. 10 - 14

                                                  22 .Koniec Borovej

                                                  23. Začiatok Borovej

                                                  24. Wilsonovo nábr. otočka MHD   

                                                    

            Piatok      12.6.2020      25.Osvaldova 5

                                                    26.Damborského x 7. pešieho pluku                 

                                                    27.Štúrova 19 -21

                                                    28. Pri Červenom kríži 1-5

                                                    29. Medzi Hodžovú a Moyzesovu  k trafo stanici

                                                    30. Stračia x Záhradná (potraviny Nitrazdroj CBA)

 

 Turnus upratovania:   IX.       Termín:    15.6. –  19.6.2020

 

VMČ č.  2

Staré  Mesto  II       

 

Umiestnenie kontajnerov:

 

Pondelok   15.6.2020        1.Stavbárska

                                                 2.Vodná 1-7

                                                 3.Schurmannova x Kocelova                                          

                                                 4. Mostná 18 vnútroblok

 

      Utorok     16.6.2020             5.Párovská ku garážam – za zubné oddelenie asfaltová

                                                   plocha

                                                 6.Párovská 22 (zelený dom od hlavnej cesty)

                                                 7.Vikárska 11 – ku garážam

                                                 8.J. Kráľa 45 - 51

                                            9. Pieskova medzi 10 – 18

 

Streda      17.6.2020       10. Mariánska 12 do dvora                       

                                              11. k PKO

                                                    12.Wilsonovo nábr. (medzi 12 – 18) Spevnená plocha ku

                                                   smreku bližšie k č. 12                                               

                                               13.Fr. Mojtu 47

                                               14. Wilsonovo nábr. 34- 40        

                                              

 

Štvrtok       18.6.2020     15. Na ul. Fr. Mojtu oproti knihkupectvu Viera

                                              16.Kráľovská cesta

                                              17.Východná x Malá ul.

                                              18.Za Ferenitkou – vnútro blok

                                              19.Mostná 3 - 7 k trafostanici

 

Piatok         19.6.2020    20.Parkové nábrežie x ul. Na Predmostí

                                              21.Kúpeľná  vedľa budovy TELEKOMUNIKÁCII

                                         22.Fr. Mojtu k ZŠ

                                         23.Svätoplukovo nám. č. 3

                                               24. Párovská x Hviezdna za VDI Služba

                                               25. Wilsonovo nábr. x Štúrova na parkovisko

 

 

Turnus upratovania:  X.          Termín:  22.6. – 26.6.2020

  

VMČ č. 4

     

Umiestnenie kontajnerov:

 

Klokočina I VMČ                  

 

Pondelok    22.6.2020    1.Prešovská x Piešťanská

                                              2.Žilinská x Pezinská

                                              3.Pezinská x Partizánska

                                              4. Žilinská  pred č. 18

                                              5. Nitrianska  x Pezinská (bývalý stolnotenisový klub)

 

Utorok      23.6.2020       6.Bazovského 12

                                               7.Benkova 13

                                               8. Mikovíniho 10-12-14 na betón. plochu

                                               9 .Popradská – obrátka MAD

                                              10. Mikovíniho ul. č. 2

 

Streda       24.6.2020    11.Jurkovičova 21 k zadnému vchodu

                                                   12.Alexyho 18

                                             13.Jurkovičova 3

                            14. Jurkovičova 16 - na príjazdovú cestu k zadnému vstupu   

                                 do kotolne

Klokočina II

 

      Streda    24.6.2020          1.Bizetova – pod kotolňu na cestu k nádobám na KO                                                

                                               2.Beethovenova – oproti MŠ

 

Štvrtok   25.6.2020       3.Bellova 10 - 12

                                            4.Čajkovského 1

                                            5.Čajkovského 38- 40 – k bývalému skeletu

                                            6.Partizánska 75

 

Piatok   26.6.2020           7.Partizánska 81

                                              8.Čajkovského 11

                                              9.Čajkovského 28

                                            10. Šúdolská  21.

                                                  11. Šúdolská 71

                                                  12. Čajkovského 20

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac