Späť na zoznam

Uzatvorenie prevádzky NKS pre zákazníkov

16.03.2020COVID-19

Na základe preventívnych opatrení na ochranu zamestnancov NKS pred nákazou COVID-19, spoločnosť NKS od 16.3.2020 od 6:00 hod. na obdobie 14 dní pre verejnosť uzatvára prevádzku

Naše služby si môžete objednať elektronickou formou na halla.m@nks.sk. Bližšie info: www.nks.sk,  0902999555

Ďakujeme za pochopenie

(V prípade nákazy by sa celá spoločnosť dostala do karantény, a v meste by 14 dní nebol zabezpečený vývoz odpadov!!!)


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 28.5. 2020  Oznam pre platiteľov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam pre podnikateľov a FO podnikateľ - obnovenie zastavených vývozov čítaj viac

 • 28.5. 2020  Oznam pre platiteľov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam pre podnikateľov a FO podnikateľ - refundácia nákladov čítaj viac

 • 21.5. 2020  Jarné upratovanie VIII. - X. Turnus 2020

  Rozmiestnenie kontajnerov čítaj viac

 • 6.5. 2020  Prevádzka zberných dvorov obnovená

  Otvorenie ZD - obnovenie čítaj viac