Späť na zoznam

Vyhlásenie spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. k situácii s COVID-19

12.03.2020COVID-19

 

Vyhlásenie spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. k situácii s COVID-19

 

Vážení občania a obchodní partneri,


spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s. r. o. (NKS) prijala v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa hrozby šírenia ochorenia koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré slúžia na ochranu zdravia a prevenciu šírenia tohto ochorenia u všetkých osôb nachádzajúcich sa v areáli spoločnosti, ako aj ostatných prevádzkach (Zberné dvory a Kompostáreň).


V priestoroch NKS boli prijaté tieto preventívne opatrenia:

 1. NKS denne zabezpečuje umývanie spoločných priestorov dezinfekčnými prostriedkami Z uvedeného dôvodu je potrebné dbať o zvýšenú opatrnosť pred rizikom pošmyknutia sa na čerstvo umytých podlahách a schodištiach.
 1. V súvislosti so vstupom do priestorov spoločnosti NKS môže strážna služba uskutočniť meranie teploty osobám vstupujúcim do priestorov spoločnosti. V prípade, že osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti NKS prejavuje príznaky zvýšenej teploty alebo respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie atď.), nebude jej vstup umožnený.
 1. Spoločnosť NKS žiada všetkých občanov a zákazníkov, aby v prípade akéhokoľvek respiračného ochorenia nevstupovali do priestorov spoločnosti NKS a vyhýbali sa osobnému kontaktu s ostatnými zamestnancami NKS.
 1. Až do odvolania žiadame všetkých občanov a zákazníkov,  minimalizovať osobné pracovné stretnutia v priestoroch spoločnosti, a ak je to možné, využívať pre kontakt najmä formy elektronickej komunikácie.


 
Všeobecné informácie a odporúčania na zabránenie šírenia koronavírusu:


Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.


Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú uzavreté. Bude zastavená aj medzinárodná autobusová a vlaková preprava, okrem zásobovania. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Medzitranzitná kamiónová doprava bude povolená. V piatok 12.03.2020 od 7. hodiny budú spustené hraničné kontroly.


Ústredný krízový štáb rozhodol o zatvorení zábavných podnikov, aquacentier, lyžiarskych stredísk, diskoték, detských kútikov, plavární, fitnescentier a podobne. Nasledujúci víkend budú zatvorené aj nákupné centrá, s výnimkou lekární, potravín a predajní drogérie. Naďalej platí zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Hotely a reštaurácie budú otvorené.


Úradné hodiny budú obmedzené na klientskych centrách, úradoch práce a podobne.


Karanténa pre Bratislavu, kde je aktuálne najviac potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, sa zatiaľ neplánuje. Nateraz neplatí žiaden zákaz cestovať Z alebo DO hlavného mesta.


Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu dňa 12.3.2020 SR v skratke:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 • obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
 • hotely a reštaurácie budú otvorené


Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.


Pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a e-mailová adresa, kde im odborníci odpovedajú na otázky.
Kontakty:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave - 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach - 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812


Všetky potrebné informácie nájdete aj na nasledovných webových stránkach:

 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR súčasne upozorňuje všetkých občanov SR, aby pri návrate na Slovensko cez hraničné priechody počítali s možným zdržaním z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu v Európe.


 
Do pozornosti dávame aj základné preventívne hygienické pravidlá na zabránenie šírenia respiračných ochorení:

 

 • umývať  si ruky s mydlom často a opakovane, umývanie rúk by malo trvať minimálne 20 sekúnd,
 • pri kýchaní a kašľaní si zakrývať nos a ústa vreckovkou, zakryť si pri kašľaní a kýchaní ústa a nos ohnutým lakťom, ak nie sú k dispozícii vreckovky,
 • používať  jednorazové vreckovky, po použití ich ihneď vyhodiť do uzavretého koša. Ak nie je nablízku odpadkový kôš, použitú vreckovku vložiť do igelitového vrecka a len tak odložiť do tašky, vrecka a pod.
 • pravidelné prirodzené vetranie  uzavretých miestností, čo najčastejšie, minimálne 3 až 4 krát denne na 10 minút, obmedziť používanie klimatizácie,
 • časté čistenie povrchov, ako sú napr. pracovné stoly, klávesnice, telefóny, kľučky na dverách s použitím bežných čistiacich prostriedkov a ich dezinfekcia prípravkami na dezinfekciu (spreje), dezinfekčnými utierkami. Dezinfekciu telefónov, klávesníc, prípadne inej techniky vykonávať hlavne na pracoviskách, kde je nepretržitá prevádzka a zamestnanci sa na pracovisku striedajú.

 

 

Aktuálnu situáciu budeme priebežne monitorovať a o prípadných nových opatreniach Vás budeme informovať.

 

 

V Nitre, 12.3.2020Ing. Ladislav Peniaško

konateľ

 

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 28.5. 2020  Oznam pre platiteľov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam pre podnikateľov a FO podnikateľ - obnovenie zastavených vývozov čítaj viac

 • 28.5. 2020  Oznam pre platiteľov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam pre podnikateľov a FO podnikateľ - refundácia nákladov čítaj viac

 • 21.5. 2020  Jarné upratovanie VIII. - X. Turnus 2020

  Rozmiestnenie kontajnerov čítaj viac

 • 6.5. 2020  Prevádzka zberných dvorov obnovená

  Otvorenie ZD - obnovenie čítaj viac