Späť na zoznam

Jesenné upratovanie 2019 I. a II. turnus

17.09.2019Rozmiestnenie kontajnerov

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

Turnus upratovania:   I.      Termín:  23.9. –  27.9.2019

VMČ č.   1       Nitra - Horné a Dolné Krškany  
VMČ č.   7       Nitra – Janíkovce

Umiestnenie kontajnerov:
Dolné Krškany                                                              

Pondelok  23.9.2019 – 1.Cirmánska x Pri mlyne
                                            2.Biovetská x 1. mája
                                            3.Nezábudkova x Látečkovej
                                            4.K bistru HARLEY (voľná plocha)    2 ks VOK-ov

Utorok     24.9.2019 -   5.Novozámocká x Dvorčianska
                                            6.Novozámocká x Záborského
                                            7.Na Priehon – parkovisko pred horným cintorínom
                                            8.Dvorčianska 63
                                                  
Horné Krškany      

Streda    25.9.2019 -       1.Široká – začiatok ulice
                                              2.Zelená - roh Zlievarenskej ul.
                                              3.Krškanská – parkovisko pri reštaurácií
                                              4.Brigádnická – začiatok ulice
                                              5.Staromlynská – v blízkosti škôlky
                                                    6. Zlievarenská x Pod Katrušou
Janíkovce                                              
                                                                    
Štvrtok  26.9.2019          1.Slamkova x Budayho
                                          2.Hlavná x Okružná ( Jednota a MŠ )
                                          3.Golianovská x Rabčekova

Piatok    27.9.2019       4.Hlavná (pred bývalý kultúrny dom)
                                         5. ku kostolu
                                         6. Hlavná – konečná MHD

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
pre jesenné upratovanie rok 2019

POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x             
Turnus upratovania:   II.       Termín:  30.9. –  4.10.2019    
                                                                                                 
VMČ  č. 5                  

Umiestnenie kontajnerov:
Diely

Pondelok     30.9.2019   1.Kmeťova 2
                                           2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ
                                           3.Kmeťova 7
                                           4.Tokajská – smerom ku kaplnke    

Utorok        1.10.2019     5.Viničky  - podchod – Baletné štúdio
                                          6.Dunajská  –   smerom na Piešťanskú  
                                          7.Zvolenská  na začiatok ulice
                                           8. Rýnska č.4
Párovské Háje

Streda         2.10.2019  1.Hájnická ul.  v strede ulice
                                      2.Hydinárska konečná MHD č. 11
                                      3.Stromová začiatok
                                      4.Olivová x Hydinárska
                                      5. Jurský dvor záhradkárska osada  spevnená plocha pod zastávkou MAD smer Jarok
                                      6. Lukov Dvor k bufetu 
 
Kynek

Štvrtok     3.10.2019   1.Ovocinárska x Hájska
                                      2.Ovocinárska pri ihrisku
                                      3.Ku kostolu – Hájska – voľná plocha
                                      4.Kynecká x Hájska
                                      5.Trnavská- konečná MHD č. 18        
                                       6. Môstik Pod Orešinou
                                               

Mlynárce

Piatok      4.10.2019      1.Chotárna – pri Klub dôchodcov
                                       2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská
                                       3.Štúrova x Bolečkova
                                      4.Dubíková  na koniec ul. 
                                            5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka
 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 9.10. 2019  Jesenné upratovanie

  V. Turnus čítaj viac

 • 7.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  IV. Turnus čítaj viac

 • 4.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  III. Turnus čítaj viac

 • 17.9. 2019  Jesenné upratovanie 2019 I. a II. turnus

  Rozmiestnenie kontajnerov čítaj viac