Späť na zoznam

Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

25.09.2017Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

 

Spoločnosť NKS, s.r.o., Nitra si dovoľuje  informovať  právnické a fyzické osoby – podnikateľov o príjme odpadu na prekládkovú plochu, ktorá sa nachádza v areáli NKS, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, Nitra.

Podmienky príjmu odpadu na prekládkovú plochu sú nasledovné :

 -    Na prekládkovú plochu bude odobratý odpad v obmedzenom objeme a to len odpad dovezený vozidlom,  ktoré má v technickom preukaze zapísanú hmotnosť do 7,5 tony. Technický preukaz je potrebné predložiť na požiadanie pracovníkovi obsluhujúcemu  zariadenie váhy.

  -    Cena za odobratý  odpad

Paušál za  jedno odobratie odpadu na prekládkovú plochu ....79,60 eur bez DPH /cena do 7 m3/

Skládkovné vrátane št. poplatku za uloženie odpadu............    32,05 eur bez DPH/tona

-   Cena bude  účtovaná na základe hmotnosti odpadu, ktorá je uvedená na vážnom lístku.

K hmotnosti sa pripočíta paušál za odobratie odpadu na prekládkovú plochu.

Platba sa uskutoční v hotovosti v pokladni,  resp. zmluvní zákazníci bezhotovostne na faktúru.

-      Odpad sa odoberá v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.

       -    Katalógové číslo  si určuje pôvodca odpadu .

            Napr. :   170904 - stavebné odpady /znečistená fólia, drevo, plasty.../

               200307 - objemný odpad /z upratovania – nábytok, koberce .../

 

POVOLENÉ ODPADY

           /č. rozhodnutia A_2009_02884-03-F32, OU-NR-OSZP3-2014033531-03-F42 –      vydané OÚŽP Nitra/.

020304, 020501, 020601, 030105, 070213, 080318, 120121, 150106,150203, 160119, 170203, 170904, 191201, 191204, 191205, 191207, 191212, 200303, 20307

 Odpad, ktorý bude  dovezený vozidlom  s väčšou tonážou  nebude prijatý.

K úprave podmienok sme pristúpili z dôvodu, že naša spoločnosť nie je skládka Disponujeme prekládkovou plochou, kde sa odpad zhutňuje, nakladá a odváža transportnými vozidlami na zmluvnú  skládku.  Uvedená informácia bude platiť do vydania nových pokynov.

Podmienky príjmu začnú platiť od 1.10.2017

Ďakujeme Vám za pochopenie

Vedenie NKS, s.r.o.

 

V Nitre, dňa 25. 9.2017

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 13.1. 2020  Oznam pre občanov o vývoze vianočných stromčekov

  Oznam pre občanov o vývoze vianočných stromčekov čítaj viac

 • 17.2. 2019  Nový leták 2019

  Leták o nakladaní s odpadmi v roku 2019 čítaj viac

 • 7.1. 2019  Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019

  Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019 čítaj viac

 • 25.9. 2017  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac