Späť na zoznam

Zber hliníkových obalov z nápojov

07.01.2020Zber hliníkových obalov z nápojov

Obyvatelia môžu hliníkové obaly z nápojov vhodiť do žltých kontajnerov na triedený odpad. Aj keď žlté nádoby na triedený odpad upozorňujú, že tam patria len plasty, platí že do žltých kontajnerov pre PET fľaše odteraz nájde miesto aj tento odpad.

Obyvatelia rodinných domov môžu hliníkové obaly z nápojov vhodiť do žltých vriec spolu s PET fľaškami.

Ako poznáme obal z hliníka? Obal poznáme podľa uvedeného symbolu.


Do žltých nádob sa hliníkové obaly od nápojov vhadzujú čisté a zbavené iných materiálov, stačí malým množstvom obal opláchnuť a zmenšiť ich objem stlačením, alebo zošliapnutím.

Recyklácia hliníka dokáže ušetriť až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z bauxitu. Z recyklovaného hliníka sa znovu vyrobia obaly


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac