Archív oznamov a noviniek.

 • 4.2. 2021  Otvorenie zberných dvorov

  Otvorenie zberných dvorov čítaj viac

 • 7.1. 2021  Vývoz vianočných stromčekov

  Vývoz vianočných stromčekov čítaj viac

 • 31.12. 2020  Upozornenie na zmenu vývozných dní

  Upozornenie na zmenu vývozných dní čítaj viac

 • 1.8. 2020  Ponuka na odber kompostu

  Kompost čítaj viac

 • 3.4. 2020  Zmena od 1.4.2020 Nové termíny vývozu papiera a plastov z IBV podľa kalendára vývozov triedených zložiek odpadu

  Kalendár vývozov triedených zložiek odpadu z IBV čítaj viac

 • 16.3. 2020  Ponuka na odpredaj vyradenej techniky

  Ponuka na odpredaj nákladného vozidla NR 590 FB čítaj viac

 • 2.2. 2020  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu

  Informácia pre právnicke osoby a FO podnikateľov o preberaní odpadu na prekládkovú plochu čítaj viac

 • 15.1. 2020  Mesto Nitra stanovilo nové sadzby za vývoz 1litra KO pre podnikateľov

  Sadzba za 1liter odpadu pre podnikateľov čítaj viac

 • 7.1. 2020  Služba likvidácia azbestu vrátane demontáže a stabilizácie

  NKS ponúka komplexnú službu likvidácie azbestu z exteriérov čítaj viac

 • 7.1. 2020  Zber hliníkových obalov z nápojov

  Zber hliníkových obalov z nápojov čítaj viac

 • 7.1. 2020  Oznam o poplatku za drobný stavebný odpad

  Oznam o poplatku za drobný stavebný odpad čítaj viac

 • 7.1. 2020  BIOODPAD - Čo vkladať do nádob na bioodpad

  BIOODPAD - Čo vkladať do nádob na bioodpad čítaj viac


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 4.2. 2021  Otvorenie zberných dvorov

  Otvorenie zberných dvorov čítaj viac

 • 7.1. 2021  Vývoz vianočných stromčekov

  Vývoz vianočných stromčekov čítaj viac

 • 31.12. 2020  Upozornenie na zmenu vývozných dní

  Upozornenie na zmenu vývozných dní čítaj viac

 • 1.8. 2020  Ponuka na odber kompostu

  Kompost čítaj viac